El metre de platí irídic Llengua / Política

stop-634941_640En aquest article, amb amenitat i rigor, Ramon Folch explica quin és l’origen de la unitat de longitud coneguda com a metre. Als que tenim una certa edat fins i tot ens sona allò de la barra feta de platí i iridi que gairebé ni es dilatava ni es contreia. Una barra que es guardava a París i que, com que a penes canviava de mida, servia de patró. Va servir de referència entre 1889 i 1960, fins que es perfeccionà el sistema mètric decimal i el metre passà a definir-se d’una forma més complicada: “la longitud del trajecte recorregut per la llum en el buit durant un interval de temps d’1/299.792.458 de segon”.

[Seguiu llegint aquí.]

Recommended Posts